ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛСНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ТЕКНОПЛАС ЕООД

Качествената и адекватна защита на личните данни е основен приоритет за ТЕКНОПЛАС ЕООД. Точно поради тази причина гарантираме прозрачност по отношение на информацията за личните данни.
Фирма ТЕКНОПЛАС ЕООД е администратор на личните данни, които Вие нашите клиенти ни предоставяте и носим отговорност за тях съгласно съответния закон за защита на личните данни.
Данни за компанията:
ТЕКНОПЛАС ЕООД
Гр. Пловдив  ул. Петрова Нива, 122
България
Търговски регистър на Република България
Регистрационен номер на компанията 160086161
Управител: Даниела Огнянова
Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. „Иван Евстатиев Гешов“ № 15,  тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6,  тел.: 02 / 980 25 24  факс: 02 / 988 42 18  гореща линия: 0700 111 22  Уеб сайт: www.kzp.bg

Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни (наричана по-долу „Политика за поверителност“) е изготвена и се основава на действащото българско и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни (съгласно Регламент (ЕС) 2016/679).
Настоящата Политика за поверителност регулира обработването на лични данни на физически лица или представители на юридически лица на наши клиенти или потенциални такива, както и потребители на нашия уебсайт: https://amberlinkjewellery.com – („Сайта“), във връзка с услугите, предоставяни от ТЕКНОПЛАС ЕООД ,
Настоящата Политика за поверителност, заедно с Общи условия за ползване на интернет сайт https://amberlinkjewellery.com, Политиката за използване на „Бисквитки“ и всякакви други документи, които са упоменати на Сайта, определя правилата, които ТЕКНОПЛАС ЕООД ще спазва при обработване на лични данни, които събираме от Вас или които Вие ни предоставяте.
Настоящата Политика за поверителност не засяга, не ограничава и не отменя правата Ви, произтичащи от Закона за защита на личните данни („ЗЗЛД”) или друго законодателство.
Ако имате някакви въпроси или коментари относно настоящата Политика за поверителност, моля да се свържете с нас на адрес: amberlinkjewellery@gmail.com
Моля, прочетете внимателно тази Политика преди да използвате Сайта или да предоставите Личните си данни, тъй като с предоставянето на Личните си данни Вие се съгласявате с нейните условия. Ако не желаете да обработваме личните Ви данни по начина, описан в настоящата Политика за поверителност, моля не ни ги предоставяйте. Предоставянето на лични данни от Ваша страна е доброволно, с оглед използването на определени, предоставяни от нас услуги както и с оглед онлайн пазаруване на Сайта. Моля да имате предвид, че в някои случаи ние няма да можем да Ви продадем стоката, която сте поискали, ако не ни предоставите нужната информация.

Категории лични данни, обработвани от  ТЕКНОПЛАС ЕООД
ТЕКНОПЛАС ЕООД може да обработва Вашите лични данни и/или лични данни предоставени от Вас, в рамките на фирмата ни, както и с нашите логистични партньори с цел доставянето на поръчаните стоки.
Основите видове лични данни които се обработват от нас са:
Информация за лична идентификация – име, имейл адрес
Данни за контакт – пощенски или електронен адрес, телефонен номер или посоченото от Вас лице за контакти
Данни от профила в Сайта – пощенски и електронен адрес, телефонен номер, които Вие доброволно сте ни предоставили
ТЕКНОПЛАС ЕООД може да обработва данни, изготвени и генерирани от ТЕКНОПЛАС ЕООД в процес на предоставяне на услугите:
Данни за осъществяване на доставката на поръчаните продукти, а именно:
Две имена, email адрес, телефонен номер и адрес за доставка – офис на куриерска фирма или адрес, посочени от самия потребител.
Обработка на поръчка и изпращане на продукта/продуктите посредством куриерска фирма;
Издаване на фактури;
За извършване на данъчно – осигурителен контрол от съответните компетентни органи;
Изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние, продажбата извън търговския обект, предвидени в Закона за защита на потребителите;
Предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година и др.;
Задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство.
За какъв срок се съхраняват личните Ви данни?
Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани, а именно:
1. Личните данни, обработвани с цел сключване/изменение и изпълнение на договор от разстояние между ТЕКНОПЛАС ЕООД и Вас ще се съхраняваме Вашите данни докато сте активен потребител и/или до заличаване на профила на потребителя.
2. Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно–осигурителния контрол, като но не само – фактури, приемо-предавателни протоколи и др., се съхраняват поне 11 години, освен ако приложимото законодателство не предвижда по – дълъг или различен от този срок.
3. ТЕКНОПЛАС ЕООД съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила Ви в онлайн магазин или извършване на поръчката чрез телефон или имейл. След заличаване на профила Ви или успешно приключване ТЕКНОПЛАС ЕООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива вашата личност).
4. Личните данни не могат да бъдат изтрити докато поръчката не е завършена и е в статус „Обработва се“.

Вашите Права във връзка с обработването на Личните ви данни
Във връзка с обработване на лични данни, имате следните права, които може да упражните Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните Ви данни, като изпратите заявление на адреса на ТЕКНОПЛАС ЕООД , посочен по-горе, или по електронен път на имейл: amberlinkjewellery@gmail.com
Имате право да поискате от ТЕКНОПЛАС ЕООД :
– копие от Вашите лични данни и достъп по всяко време до тях;
– да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
– личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна (право на преносимост);
– личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от законовите основания за това, като за целта трябва да изложете искането си в свободен текст и да ни го изпратите на посочените по-горе координати;
– да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните Ви ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;
– да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до ТЕКНОПЛАС ЕООД
– да възразите срещу обработването на личните си данни.
Всички тези опции можете да ги намерите в меню ВАШИТЕ GDRP ИНСТРУМЕНТИ във Вашия профил в сайта (опцията е достъпна само за регистрирани потребители, не регистрираните потребители, моля прочетете условията за използване на бисквитки, които се намират по-надолу в условията).

Надзорен орган
Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).
В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни от ТЕКНОПЛАС ЕООД , можете да го направите на посочените данни за контакт на Администратора или директно на Длъжностно лице по защита на данните (на посочените по-горе данни за контакт).

 Автоматизирана обработка и профилиране
Когато посетите нашия Сайт, ние използваме автоматизирана обработка, за да адаптираме продуктите и услугите към Вашите нужди по най-добрия възможен начин.
Може ли да откажете предоставянето на лични данни на ТЕКНОПЛАС ЕООД и какви са последиците от това?
За да сключим договор от разстояние с Вас и/или за да Ви предоставим заявените продукти и/или да доставим поръчаните стоки в съответствие с законовите и в последствие договорните ни задължения, ТЕКНОПЛАС ЕООД се нуждае от определени данни, които да идентифицират страната по договора, нейния пълномощник, данни за контакт и доставка.
Не предоставянето на такива данни препятства възможността да сключим договор с Вас.

 Как защитаваме данните Ви
ТЕКНОПЛАС ЕООД прилага организационни, физически, технологични и всички други необходими мерки, за да гарантира сигурността и защитата на личните Ви данни и мониторинга на обработването на лични данни.
Наред с други неща, такива мерки за сигурност включват следните дейности:
– достъпът на служителите на ТЕКНОПЛАС ЕООД до лични данни на клиентите и ограничен в зависимост от задълженията им;
– ТЕКНОПЛАС ЕООД е установила задължения за поверителност за своите служители;
– ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни, както и най-добрите практики от международни стандарти
– С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране и др.

Изменения на Политиката за поверителност
Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за защита на личните данни. Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани само след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашия Сайт.
Бисквитки
Ние от ТЕКНОПЛАС ЕООД се опитваме да осигурим максимално удобни и качествени услуги на посетителите на сайта си. За целта сайта ни използваме бисквитки – това са малки текстови файлови съхранявани на Вашите устройства, съобразно Европейския закон за бисквитките.
Важно е да се знае, че те не събират лични данни, както се налага от закона.
За какво използваме бисквитките
Ние от ТЕКНОПЛАС ЕООД използваме бисквитките, за да анализираме поведението на потребителите на сайта ни, а именно, какво се харесва, какво не, какво Вие намирате за полезно и какво подминавате.Тези данни използваме за да подобрим въпросното съдържание на сайта си, за да Ви бъдем максимално полезни в бъдеще. Използваме два вида бисквитки – едните са тези на сайта ни и такива, генерирани от Google Analytics.
Google Analytics сега използва _ga cookie , но понякога използва и стари бисквитки, като _utma, _utmb, _utmc, _utmz и други. Подробна информация за използваните бисквитки може да намерите тук: developers.google.com
За настройки на бисквитки
Моля изберете бутона долу в ляво, за да получите подробна информация за бисквитките и при желание да ги премахнете, как да направите това.
Пълна информация за бисквитките можете да получите на сайта : www.allaboutcookies.org.
 Заключение
ТЕКНОПЛАС ЕООД в никакъв случай и по никакъв повод не би искал от Вас информация, различна от необходимите за доставка данни.
Ние в никакъв случай и по никакъв повод няма да искаме от Вас лична информация, религиозна, сексуална, политическа или всякакъв друг вид информация, освен нужната за целите на осъществяване на доставката.
Нужната информация за осъществяване на доставка е единствено две имена, телефон за връзка и офис на куриерската фирма или адрес, на който Вие желаете да получите поръчката си.